Kim jest deweloper nieruchomości?

Deweloper to przedsiębiorca zajmujący się inwestycjami budowlanymi – od kupna ziemi, przez projektowanie, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i budowę, aż do ich sprzedaży bądź najmu. Deweloperem, w świetle polskiego prawa, może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Budować może zarówno nieruchomości komercyjne, jak i mieszkaniowe.

Rzetelność dewelopera

To, czy deweloper jest rzetelny, można łatwo sprawdzić, jeśli nie jesteśmy w stu procentach przekonani o jego autentyczności. Każdy deweloper, który sprzedaje bądź wynajmuje mieszkania na terenie Polski, powinien być wpisany do Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jeśli nie ma go na tej liście, nie musi to wcale znaczyć, że przedsiębiorca prowadzi nielegalną działalność. Sprawdźmy jeszcze, czy działa legalnie. Możemy to zrobić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeśli prowadzi działalność jednoosobową) bądź w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeśli jest to spółka z o.o., spółka komandytowa, fundacja bądź stowarzyszenie). To otwarte rejestry, w których możemy sprawdzić, czy firma w ogóle istnieje. To, czy nie jest zadłużona, zweryfikować możemy zaś na podstawie Krajowego Rejestru Dłużników. Poza tym, warto poczytać opinie innych klientów dewelopera na forach internetowych – da nam to obraz firmy. 

Umowa z deweloperem przy kupnie bądź najmie nieruchomości

Umowa deweloperska musi mieć formę aktu notarialnego, co nadzoruje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W umowie tej powinny być określone jej strony. Poza tym, powinna pojawić się m.in. informacja o:

  • cenie nieruchomości, 
  • dokładnej lokalizacji nieruchomości,
  • terminie płatności na rzecz dewelopera, 
  • numerze pozwolenia na budowę, 
  • warunkach zerwania umowy,
  • dacie oddania przez dewelopera kluczy do lokalu kupującemu. 


Umowę należy dokładnie przeczytać, najlepiej z prawnikiem bądź z radcą prawnym. 

Deweloper na wniosek kupującego powinien też pokazać kupującemu nieruchomość, stan jej księgi wieczystej, projekt inwestycji, swoje sprawozdanie finansowe (na ostatnie 2 lata) oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – więcej na stronie: https://wroclaw.domd.pl/. Warto skorzystać z tego prawa, przejrzeć dokumenty i dowiedzieć się jak najwięcej o firmie, od której planujemy kupić mieszkanie czy dom.