licznik prądu

Jakie są rodzaje liczników prądu?

Licznik energii elektrycznej to niezbędne urządzenie w każdym budynku. Okazuje się, że wyróżniamy dwa typy liczników prądu. Są to liczniki przeznaczone do pomiaru w układach 3 fazowych i 1 fazowych. Czym cechują się te pojęcia? Czego dotyczy dyrektywa MID? Jakie oznaczenia musi posiadać licznik energii elektrycznej?

Rodzaje liczników energii elektrycznej

Aktualnie wyróżnić można dwa typy liczników prądu, jakimi są:

  • Liczniki do pomiaru w układach jednofazowych.
  • Liczniki do pomiaru w układach trójfazowych. 

Większość modeli to elektroniczne liczniki, jakie cechują się dokładnym pomiarem i możliwością pomiaru dodatkowych parametrów sieci elektrycznej. Producenci oferują na rynku szereg ciekawych rozwiązań, jakie korzystają z nowoczesnych technologii. Więcej na temat liczników prądu przeczytasz w artykule na stronie innogy.pl.

Dyrektywa MID

Z pojęciem energii elektrycznej wiąże się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego, jaka dotyczy urządzeń pomiarowych. Została ona opublikowana w 2004 roku – na państwa członkowskie UE nałożono obowiązek wdrożenia tych zasad. Przedtem legalizacja urządzeń była związana z wewnętrznymi regulacjami państwa, co oznaczało dopuszczenia do sprzedaży urządzenia dopiero po uzyskaniu decyzji zatwierdzenia typu oraz legalizacji pierwotnej. Dyrektywa MID odnosi się do wymagań co do pomiaru energii elektrycznej. Jeżeli chcemy wykorzystywać liczniki prądu, muszą one być zgodne z przepisami. 

licznik prądu

Oznaczenia na liczniku prądu

Nie zapominajmy o tym, że licznik energii elektrycznej powinien posiadać konkretne oznaczenia. Poza oznaczeniami CE nazwy producenta i wyrobu, należy mieć na uwadze dodatkowe oznaczenia i symbole informacyjne. Obok CE znajduje się prostokąt z literą M i dwiema cyframi, jakie wskazują na rok produkcji sprzętu. Za prostokątem natomiast znajdziemy numer danej jednostki notyfikacyjnej. Na etykiecie licznika jest też klasa dokładności, jednostka i numer seryjny. Co ciekawe, mogą pojawić się też inne dane – schemat połączeniowy, dane techniczne itp. Nowoczesne liczniki prądu działają sprawnie i dają nam sporą wygodę każdego dnia.