Dostawcy energii elektrycznej i opłaty związane z ich działalnością

Dostawcy energii elektrycznej i opłaty związane z ich działalnością

Nim prąd będzie mógł trafić do konkretnego odbiorcy końcowego, konieczne jest współdziałanie dwóch podmiotów, jakimi są sprzedawcy oraz dostawcy energii elektrycznej. Podczas gdy ci pierwsi odpowiedzialni są za sprzedaż prądu zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie, dostawcy energii jak Innogy (https://www.innogy.pl) zapewniają jej przesyłanie za pomocą odpowiedniej infrastruktury. Różnice te widoczne są przede wszystkim w rachunkach za energię, gdzie osobno zapisane są opłaty za sprzedaż oraz opłaty dystrybucyjne.

Opłaty dystrybucyjne

Opłaty dystrybucyjne pojawiły się w 2007 roku, kiedy rozdzielono od siebie sprzedaż oraz dostawę prądu. Skoro przesyłaniem zajmują się dostawcy energii elektrycznej, konieczne jest uwzględnienie w rachunku za prąd odpowiednich opłat związanych z dystrybucją. Wyróżnić można opłaty stałe oraz zmienne, których w sumie jest aż pięć.

Stałe opłaty dystrybucyjne

Wśród opłat stałych związanych z dostawą energii wyróżnia się przede wszystkim stałą opłatę przesyłową, która pozwala na opłacenie dostępu danego użytkownika do sieci elektroenergetycznej. Jest to opłata za samą możliwość korzystania z tej sieci, niezależnie od tego, ile prądu się wykorzystuje. Kolejna opłata to opłata przejściowa, która co roku ustalana jest przez Urząd Regulacji Energetyki. Związana jest ze zlikwidowaniem w 2007 roku kontraktów długoterminowych i pobiera się ją jako zabezpieczenie dla zaciągniętych kredytów na rozwój sieci. Ostatnia opłata stała to opłata abonamentowa związana z odczytem stanu licznika czy wykonywaniem pewnych czynności administracyjnych.

Zmienne opłaty dystrybucyjne

Dostawcy energii elektrycznej wymagają także uiszczania dwóch opłat zmiennych. Pierwszą z nich jest zmienna opłata przesyłowa związana z kosztem wykorzystania sieci elektroenergetycznej i uzależniona od ilości energii pobranej z sieci. Druga to natomiast opłata jakościowa pozwalająca na pokrycie kosztów rozwoju sieci elektroenergetycznej, a więc jej rozbudowy czy modernizacji.