beton-cement

Podstawowe właściwości dodatków do betonu

Podczas prac wykonywanych z takimi materiałami jak zaprawa betonowa warto rozważyć zastosowanie różnego rodzaju dodatków do nich. Są one wykorzystywane przede wszystkim w celu polepszenia parametrów tworzonej masy. Efekty działania tego rodzaju produktów są bardzo zróżnicowane i zależą przede wszystkim od ich rodzaju.

Zmniejszanie ilości wody

Dodatki do betonu obejmują takie produkty, których celem jest zmniejszenie ilości wody w zaprawie betonowej, a nawet jej znacząca redukcja. Wśród produktów, które jedynie zmniejszają ilość wody w zaprawie można wyróżnić w szczególności plastyfikatory. Zmieniają one strukturę betonu poprzez redukowanie w nim ilości wody od około dwóch do około pięciu procent. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju zabiegu powstała mieszanka jest dużo bardziej elastyczna i wytrzymała. Natomiast do znaczącej redukcji wody w zaprawie wykorzystywane są takie produkty jak superplastyfikatory. Ich głównym działaniem jest zredukowanie ilości wody w zaprawie betonowej od około dwunastu do około czterdziestu procent.

Wiązanie betonu

Dodatek-zwiekszajacy-przyczepnosc-zapraw-i-betonow

Domieszki do betonu posiadają także właściwości przyspieszające twardnienie i wiązanie betonu lub je opóźniające. Stosowane są one w zależności od efektu, jaki się planuje uzyskać. Dodatek do cementu, który przyspiesza jego wiązanie zmniejsza czas zmiany mieszanki betonowej z plastycznej na twardą. W tym celu stosowane są najczęściej:

  • związki nieorganiczne,
  • niskocząsteczkowe polietylenoglikole.

Natomiast opóźnienie wiązania zaprawy cementowej to proces jej wolniejszego zastygania. Sprawia to, że dana masa zostaje przez dłuższy czas płynna. Do tego celu wykorzystywane są najczęściej takie składniki jak:

  • tlenki metali,
  • cukry,
  • fosforany.

Zarówno przyspieszanie, jak i opóźnianie wiązania zaprawy cementowej są rozwiązaniami często wykorzystywanymi podczas prac.