Technologie wykorzystujące energię słoneczną

Technologie wykorzystujące energię słoneczną

Energia słoneczna to jedno z największych źródeł energii odnawialnej. Słońce jest w stanie spełnić roczne zapotrzebowanie energetyczne Ziemi w ciągu jednej minuty, co nie jest możliwe w przypadku innych naturalnych zasobów. Wykorzystywanie energii słonecznej wiąże się z wieloma korzyściami ekonomicznymi oraz ekologicznymi.

Zastosowanie energii słonecznej

Początkowo energia słoneczna była wykorzystywana głównie w urządzeniach przenośnych, takich jak zegarki i kalkulatory na baterie słoneczne. Główne trudności rozwoju wynikały z kosztowności oraz dużego skomplikowania tradycyjnych linii energetycznych. Dopiero programy wsparcia i dofinansowania umożliwiły wprowadzenie innowacyjnych układów hybrydowych, co przyczyniło się do obniżenia cen. Obecnie zastosowanie energii słonecznej daje możliwość zaoszczędzenia nawet 70 proc. kosztów ogrzewania.

Fotowoltaika i instalacje solarne

Najbardziej rozpowszechnioną technologią wykorzystującą energię słoneczną jest fotowoltaika. Opiera się na zastosowaniu specjalnych ogniw słonecznych, które wykorzystują system baterii do przekształcenia energii słonecznej w energię elektryczną. Do produkcji energii cieplnej stosuje się natomiast instalacje solarne, zwykle w formie hybrydowego sytemu odpowiednio dobranych urządzeń. Zaliczają się do nich kolektory słoneczne i panele sterująco-zabezpieczające, a także zasobniki buforowe z przepływowymi wymiennikami ciepła oraz zasobniki pojemnościowe dla wody użytkowej.

Energia słoneczna w Polsce i na świecie

Ilość energii w postaci promieni słonecznych mierzona jest poprzez wyznaczenie poziomu ich natężenia. W Polsce osiągi te wynoszą ok. 900 – 1200 kWh/m2. Wartość parametru natężenia promieniowania słonecznego wynika jednak nie tylko z poziomu nasłonecznienia, ale też przejrzystości i wilgotności powietrza. Zbliżone do polskich osiągi posiadają Niemcy, Holandia oraz północna Francja. Rozwój technologii solarnych umożliwił korzystanie z energii słonecznej nawet w znacznie chłodniejszych krajach skandynawskich, gdzie jest ona przetwarzana w elektryczną za pomocą układów hybrydowych.